ERED3E

Řízení znalostí SYI

KRGarant předmětu: prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Předmět syntetizuje nejnovější pznatky v oblasti řízení znalostí, důraz klade na teoretická východiska tvorby, sdílení a distribuce znalostí v organizaci. Formou sdílení "best practice" v aktuálních případových studiích dokládá na reálných příkladech přínos a úskalí konceptu řízení znalostí.

Kmenová literatura

1Tsoukas, H., Shepherd, J.: Managing the Future - Foresight in the Knowledge Economy, Blackwell Publishing, 2004
2Stewart, T.A.: The Wealth of Knowledge - Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Nicholas Brealy Publishing, 2002
3Agryris, C.: The Limits to Organizational Knowledge, Oxford university Press, 2004
4Roper, L., Pettit, J., Eade, D.: Development and the Learning Organisation, Oxfam GB, 2003

Doporučená Literatura

1Tsoukas, H., Shepherd, J.: Managing the Future - Foresight in the Knowledge Economy, Blackwell Publishing, 2004
2Stewart, T.A.: The Wealth of Knowledge - Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Nicholas Brealy Publishing, 2002
3Agryris, C.: The Limits to Organizational Knowledge, Oxford university Press, 2004
4Roper, L., Pettit, J., Eade, D.: Development and the Learning Organisation, Oxfam GB, 2003