ENX02E

Základy obecné ekonomie

KETGarant předmětu: doc. Ing. Josef Brčák, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:kurz základů vysokoškolské matematiky
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty se základy moderní ekonomické vědy.

Kmenová literatura

1Holman, R. Základy ekonomie. Praha: C.H.Beck, 2000.
2Mankiw, N.G. Základy ekonomie. Praha: Grada, 1999.
3Samuelson, P.A. - Nordhaus,W.D. Ekonomie. 13. vydání. Praha: Svoboda, 1995.

Doporučená Literatura

1Kolektiv KET. Učební texty z MIKROEKONOMIE – 1. část. Praha: PEF, ČZU, 2007.
2Kolektiv KET. Učební texty z MIKROEKONOMIE – 2. část. Praha: PEF, ČZU, 2007.
3Pavelka, T. MAKROEKONOMIE – základní kurz. Slaný: Melandrium, 2006.
4Helísek, J. Makroekonomie. Slaný: Melandrium, 2000.