XKOF26

Manažerské účetnictví

KOFGarant předmětu: Ing. Enikő Lőrinczová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Účetnictví pro podnikatele
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je získávání poznatků z oblasti konstrukce účetního systému z hlediska vnitropodnikové
struktury a přiblížení jeho nezastupitelné úlohy v řízení podnikových subjektů.

Kmenová literatura

1Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha 2001, dotisk 2003
2Bohumi Král a kol., Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektrum, spol. s r.o., Praha 1997
3Narta Neplechová, Jaroslav Novák, Účetnictví a kalkulace nákladů v zemědělství, Bilance spol. s r.o., Praha 1996
4Fibírová J. a kol.: Nákladové účetnictví (Manažerské účetnictví 1), VŠE Praha, 2002
5Doc.Ing. Bohumil Král, CSc., Vnitropodnikové účetnictví, Trizonia 1994

Doporučená Literatura

1Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha 2001, dotisk 2003
2Bohumi Král a kol., Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektrum, spol. s r.o., Praha 1997
3Narta Neplechová, Jaroslav Novák, Účetnictví a kalkulace nákladů v zemědělství, Bilance spol. s r.o., Praha 1996
4Fibírová J. a kol.: Nákladové účetnictví (Manažerské účetnictví 1), VŠE Praha, 2002
5Doc.Ing. Bohumil Král, CSc., Vnitropodnikové účetnictví, Trizonia 1994