EUE12E

Mezinárodní obchod

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obchodní nauka
Popis, cíl a formy výuky:Prohloubení znalostí o obchodování na mezinárodních trzích z hlediska právní úpravy ČR v mezinárodní konkurenci jejího členství v EU se třetími zeměmi. Využívání standardních forem výuky s velkým důrazem na samostatné a kreativní projevy studentů v rámci řešení praktických příkladů a projektů.

Kmenová literatura

1Hinkelman, E.,G., Dictionary of International Trade, World Trade Press, 2009
2Hinkelman, E.,G., International trade documentation, World Trade Press, 2008
3Jílek, J., Finanční a komoditní deriváty v praxi, GRADA Publishing, 2004
4Novotný, O.,Pour, J., Slánský,D., Business intelligence, GRADA, 2005
5Grégr, B., Licenční režimy v oblasti zbrojní..., Sekurkon, Praha, 1994
6Dynda, A., Dyndová, E., Obchodujeme se zahraničím, Pragoeduca, Praha, 1994
7Gibbs, P., Obchod v Evropském společenství, GRADA, Praha, 1993
8Cannon, T., Schaw, S., Svět obchodu, Albion, Brno, 1992
9Čudová, L., Vacková, V., Licenční režimy v oblasti zboží a technologie dvojího užití, Sekurkon, Praha, 1994

Doporučená Literatura

1Hes, A., Základy mezinárodního obchodu, ČZU v Praze, PEF, 2007
2Svatoš, M. a kol., Zahraniční obchod - teorie a praxe, GRADA Publishing, Praha, 2009
3Machková, Zamykalová, Sató a kol., Mezinárodní obchod a marketing, GRADA Publishing, Praha, 2004
4Lukáš, Z., Obchod Evropské unie, GRADA Publishing, Praha, 2004
5Beneš, V., Zahraniční obchod, Grada Publishing, Praha, 2004
6Čichovský, L., Marketing zahraničního obchodu, Radix, Praha, 1997