EAE13E

Předdiplomní seminář OSA

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Povinné předměty katedry systémového inženýrství
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi a dovednostmi pro tvorbu kvalitní diplomové práce s návazností na tvorbu dalších originálních dokumentů a studií, které budou vytvářet v praxi nebo při pokračování studia v doktorských studijních programech. Výuka je vedena formou seminářů.

Kmenová literatura

1Jablonský, J.: Operační výzkum, Grada, 2002
2Gros, I.: Matematické modely pro manažerské rozhodování, VŠCHT, 2009
3Pecinovský, J.: MS Word 2007, Grada, 2008
4Pecinovský, J.: MS Powerpoint 2007, Grada, 2008
5Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti, Alfa, 2007
6Turban Efraim.: Decision Support Systems. Wiley, 4th ed., N.Y., 1998.
7Decision Support systems, The International Journal, North-Holland, ISBN 0137-9236. Selected volumes.

Doporučená Literatura

1Jablonský, J.: Operační výzkum, Grada, 2002
2Gros, I.: Matematické modely pro manažerské rozhodování, VŠCHT, 2009
3Pecinovský, J.: MS Word 2007, Grada, 2008
4Pecinovský, J.: MS Powerpoint 2007, Grada, 2008
5Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti, Alfa, 2007
6Turban Efraim.: Decision Support Systems. Wiley, 4th ed., N.Y., 1998.
7Decision Support systems, The International Journal, North-Holland, ISBN 0137-9236. Selected volumes.