EHE13E

Rurální sociologie

KHVGarant předmětu: prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Obecná ekonomie I. a II., filosofie, politologie
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty s teoretickými základy sociologie, základy metod a technik sociologického výzkumu, teoretickými i empirickými poznatky sociologie venkova zemědělství. Studenti tak budou moci lépe pochopit postavení venkova a zemědělství v soudobé společnosti (světové, evropské a národní), pochopit sociální jevy a procesy probíhající na českém venkově a v zemědělství v nedávné minulosti, současnosti a s ohledem na budoucnost. Na základě získaných poznatků a dovedností se studenti naučí orientaci v nejdůležitějších okruzích současné společenské reality venkova a zemědělství. Formy výuky spočívají v přednáškách, seminářích, skupinových diskusích a aplikacích na praktických příkladech opřených o sociologické teorie a metody, které jsou připraveny pro účely výuky.

Kmenová literatura

1Majerová, V.: Sociologie venkova a zemědělství. ČZU, Praha 1997.
2Berger, P. L.: Pozvání do sociologie. Naše vojsko, Praha 1991.
3Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, 1995.
4Petrusek, M.: Teorie a metoda v moderní sociologii. UK, Praha 1993.
5Bláha, I. A.: Sociologie sedláka a dělníka. Praha 1925.
6Matějů, P. a kol.: Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998.
7Hudečková, H., Lošťák, M.: Sociologie I. ČZU 1995.
8Hudečková, H., Lošťák, M.: Sociologie II. ČZU 1998.
9Bonnano, Alessandro, Lawerence Busch, William Friedland, Lourdes Gouveia, and Enzo Mingione. 1994. From Columbus to ConAgra. (The Globalization of Agriculture and Food). University Press of Kansas.
10Buttel, Frederick and Newby Howard (eds). 1980. The Rural Sociology of the Advanced Societies (Critical Perspectives). Montclair: Allanheld, Osmun & Co.
11Giddens, Anthony. 1989. Sociology. Polity Press
12Rambaud, Placide. 1969. Société rurale et urbanisation. Paris: Éditions du Seuil.

Doporučená Literatura

1Majerová, V a kolektiv.: Sociologie venkova a zemědělství. ČZU, Praha 2005.
2Berger, P. L.: Pozvání do sociologie. Naše vojsko, Praha 1991.
3Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, 1995.
4Petrusek, M.: Teorie a metoda v moderní sociologii. UK, Praha 1993.
5.Giddens, Anthony. 1989. Sociology. Polity Press
6Jan Douwe van der Ploeg, Gerrit van Dijk (eds): Beyond modernization. Van Gorcum, Assen, The Netherlands, 1995
7Maříková, Kostelecký, Lebeda, Škodová (eds.): Jaká je naše společnosti? SLON, Praha 2010