XKOSA10

Systémy pro podporu rozhodování

KSIGarant předmětu: prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Povinné předměty katedry OSA
Popis, cíl a formy výuky:Metodika a projektování systémů pro podporu rozhodování, analýza procesu rozhodování (SPR), kognitivní přístupy. Speciální modely a postupy. Přednášky, seminář, vlastní projekt.

Kmenová literatura

1Turban Efraim.: Decision Support Systems. Wiley, 4th ed., N.Y., 1998.
2Hwang, Ch., Young, L.: Fuzzy Mathematical Programming. Springer, 1999.
3Bonini, Ch.P., Hausman, W.H.: Quantitative Analysis for Management. MacGraw, 1997. ISBN 0-256-14021-9.
4Schaik F.D.J.: Effectiveness of Decision Support Systems. Delft University Press, 1988, kapitoly 1, 3, 5.
5Decision Support systems, The International Journal, North-Holland, ISBN 0137-9236. Selected volumes.
6Hwang, Ch., Young, L.: Fuzzy Mathematical Programming. Springer, 1999.
7Chase, R.B., Aquilans, N.J.: Production and Operational Management. Irwin 1995. ISBN 0-256-16546-7.
8Turban, E., Meredith, J.R.: Fundamentals of Management Science. IRWIN 1991. ISBN 0-256-08373-8.
9Taha, H.A.: Operation Research: An Introduction. MacMillan, 1987.
10Law, A.M., Kelton, D.W.: Simulation Modeling and Analysis. MacGraw 1991.

Doporučená Literatura

1Turban Efraim.: Decision Support Systems. Wiley, 4th ed., N.Y., 1998.
2Havlíček Jaroslav, Získal Jan.: Měkké metodologie v systémech pro podporu rozhodování, Zemědělská ekonomika, 42, 1996(9), 425-433.
3Vít Karel.: Úvod do pedagogické psychologie, VŠE Praha, 1996, kapitoly 1, 2.
4Schaik F.D.J.: Effectiveness of Decision Support Systems. Delft University Press, 1988, kapitoly 1, 3, 5.
5Decision Support systems, The International Journal, North-Holland, ISBN 0137-9236. Selected volumes.