EEX02E

Ekonomika a politika životního prostředí

KEGarant předmětu: prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Obecná ekonomie I.,II. (doporučeno Životní prostředí)
Popis, cíl a formy výuky:Hlavním cílem předmětu je předložení základního přehledu vzájemných souvislostí ekonomické činnosti člověka včetně dopadů na životní prostředí. Jedním ze základních cílů je též představení ekonomie životního prostředí jako plnohodnotné součásti ekonomické teorie. Na základě teoretických východisek budou ukázány příležitosti a ohrožení praktických
ekonomických metod a přístupů k eliminaci škodlivých dopadů na životní prostředí.

Kmenová literatura

1Moldan B.,kol.: Ekonomické aspekty ochrany životního prodtředí, Univerzita Karlova, Praha 1997
2Šauer,P., Dvořák, A., kol.: Úvod do ekonomiky životního prostředí, VŠE,1997
3Šauer,P., Livingston, M.: Ekonomie životního prostředí a ekologická politika - vybrané klasické stati, Praha, 1996
4Pearce, D.W.,K.A.: Economics of natural resources and the environment, Harvester Wheatsheaf, 1990
5Moldan B.: Indikátory trvale udržitelného rozvoje, VŠB-TU Ostrava - MŽP Praha, 1996

Doporučená Literatura

1Moldan B.,kol.: Ekonomické aspekty ochrany životního prodtředí, Univerzita Karlova, Praha 1997
2Šauer,P., Dvořák, A., kol.: Úvod do ekonomiky životního prostředí, VŠE,1997
3Šauer,P., Livingston, M.: Ekonomie životního prostředí a ekologická politika - vybrané klasické stati, Praha, 1996
4Pearce, D.W.,K.A.: Economics of natural resources and the environment, Harvester Wheatsheaf, 1990
5Moldan B.: Indikátory trvale udržitelného rozvoje, VŠB-TU Ostrava - MŽP Praha, 1996