ENI01E

Základy tržní ekonomiky - ITSZ

KETGarant předmětu: Ing. Růžena Breuerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:matematika
Popis, cíl a formy výuky:Poznatky obecné ekonomie jsou východiskem ke studiu navazujících ekonomických disciplín.

Kmenová literatura

1Samuelson, P. - Nordhaus, D. Ekonomie. Praha: Victoria Publishing, 1999.
2Holman, R. Ekonomie. Praha, 1999.
3Mankiw, N.G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 1999.

Doporučená Literatura

1Kolektiv KET. Učební texty z MIKROEKONOMIE – 1. část. Praha: PEF, ČZU, 2007.
2Kolektiv KET. Učební texty z MIKROEKONOMIE – 2. část. Praha: PEF, ČZU, 2007.
3Kolektiv KET. Mikroekonomie – základní vztahy a výpočty. Praha: PEF, ČZU, 2007.
4Pavelka, T. MAKROEKONOMIE – cvičebnice. Praha: PEF, ČZU, 2007.