LDL29Z

Dendrologie krajinářská

KGFLDGarant předmětu: doc. Ing. Martin Slávik, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Terénní cvičení se zaměřuje na oblast využití teoretických poznatků v praxi.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura