LDL32Z

TC Botanika

KGFLDGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Terénní cvičení se zaměřuje na oblast využití teoretických poznatků v praxi.

Kmenová literatura

1KUBÁT, K. et al.: Klíč ke květeně České republiky. Praha, Academia, 2002, 928 str., ISBN 80-200-0836-5
2ROTHMALER, W.: Exkursionsflora von Deutschland, Band 3, Auflage 10, Heidelberg, Berlin, 753 str. ISBN 3-8274-0926-8

Doporučená Literatura

1KUBÁT, K. et al.: Klíč ke květeně České republiky. Praha, Academia, 2002, 928 str., ISBN 80-200-0836-5