ELX65Z

Portugalština A 1

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:začátečníci
Popis, cíl a formy výuky:Vycházíme z předpokládaných nulových znalostí jazyka. Cílem je schopnost základní komunikace v běžných situcích, jednoduchý ústní i písemný projev, schopnost porozumění jednoduchému neznámému textu i mluvenému slovu. Formou komunikativních cvičení dochází i k postupnému poznávání gramatických jevů podle stupně jejich obtížnosti a frekvence v jazyce.

Kmenová literatura

1Havlíková, M., Alves C. : Portugalština pro samouky. Leda. Praha 2003.
2Mata Coimbra, O., Coimbra Leite, I. : Gramática activa 1. Lidel.Lisboa 1997.
3Mata Coimbra, O., Coimbra Leite, I. : Português sem fronteiras I. Lidel. Lisboa 1993.
4Séguier, Jaime de : Dicionário prático ilustrado.Lello editores. Lisboa 2001.

Doporučená Literatura

1Jindrová, J. a kol. : Portugalština. Leda. Praha 2001.