LDL22Z

Šlechtění lesních dřevin

KGFLDGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Terénní cvičení se zaměřuje na oblast využití teoretických poznatků v praxi.


Kmenová literatura


Doporučená Literatura