EHE26E

Sociologie ve venkovském rozvoji

KHVGarant předmětu: prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Metody a techniky sociologického výzkumu, Politologie venkovského prostoru
Popis, cíl a formy výuky:Pochopit postavení venkova a zemědělství v soudobé společnosti (světové, evropské a národní), pochopit sociální jevy a procesy probíhající na českém venkově a v zemědělství v nedávné minulosti, současnosti a s ohledem na budoucnost. Důraz je ve výuce kladen na výklad formou přednášek a aplikací na praktických příkladech a jejich analýze formou seminářů, a to dle případů zjištěných empirickým výzkumem a připravených pro potřeby výuky.

Kmenová literatura

1Brun, A. H., Fuller, A. M.: Farm Family Pluriactivity in Western Europe. Paris 1991.
2Demografie (nejen) pro demografy. Praha 1993.
3Hudečková, H., Lošťák, M.: Sociologie I. ČZU, Praha 1995.
4Hudečková, H., Lošťák, M.: Sociologie II. ČZU, Praha 1998.
5Kayser, B.: La renaissance rurale. Paris 1990.
6Machonin, Tuček: Česká společnost v transformaci. Praha 1996.
7Majerová, V.: Sociologie venkova a zemědělství. ČZU, Praha 1997.
8Materiály Evropské unie o agrární a regionální politice ČR.
9Rabušic, I.: Česká společnost stárne. Praha 1994.
10Sokol, Z.: Příjmová disparita zemědělství. VÚZE, Praha 1994.
11Zemědělská ekonomika (monotématická sociologická čísla).

Doporučená Literatura

1Brun, A. H., Fuller, A. M.: Farm Family Pluriactivity in Western Europe. Paris 1991.
2Demografie (nejen) pro demografy. Praha 1993.
3Hudečková, H., Lošťák, M.: Sociologie I. ČZU, Praha 1995.
4Hudečková, H., Lošťák, M.: Sociologie II. ČZU, Praha 1998.
5Kayser, B.: La renaissance rurale. Paris 1990.
6Machonin, Tuček: Česká společnost v transformaci. Praha 1996.
7Majerová, V.: Sociologie venkova a zemědělství. ČZU, Praha 1997.
8Materiály Evropské unie o agrární a regionální politice ČR.
9Rabušic, I.: Česká společnost stárne. Praha 1994.
10Sokol, Z.: Příjmová disparita zemědělství. VÚZE, Praha 1994.
11Zemědělská ekonomika (monotématická sociologická čísla).