EEE03E

Cenné papíry a burzy - PaE

KEGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obecná ekonomie, Ekonomika podniku
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s fungováním kapitálového trhu, jeho institucemi a nástroji. Získané znalosti jsou potřebné v občanském i podnikatelském životě, neboť umožňují základní přehled o využívání cenných papírů v platebním styku i jako nástroje ukládání volných peněžních prostředků. Vybraná témata budou vyučována v PC učebnách.

Kmenová literatura

1Beneš V., Musílek P.: Burzy a burzovní obchody, VŠE, Praha, 1991
2Sharpe W.F., Alexander G.J.: Investice, Victoria Publishing, Praha, 1994
3Tepper T., Kápl M.: Peníze a vy, Prospektrum, Praha, 1994
4Dědič J., Pauly J.: Cenné papíry, Prospektrum, Praha, 1994
5Jílek J.: Termínované a opční obchody, Grada, Praha,1995
6Sekerka B.: Cenné papíry a kapitálový trh, Profess, 1997
7Levy H., Sarnat M.: Kapitálové investice a finanční rozhodování, Grada Publishing, Praha, 1999
8Musílek P.: Trhy cenných papírů, Ekopress, Praha, 2002
9Zákon č. 591/92 Sb., o cenných papírech
10Zákon č. 530/90 Sb., o dluhopisech
11Zákon č.191/50 Sb., zákon směnečný a šekový
12materiály Burzy cenných papírů Praha, a. s.
13materiály RM-Systému, a .s.

Doporučená Literatura

1Jílek J.: Termínované a opční obchody, Grada, Praha,1995
2Kovařík Z.: Směnka a šek v ČR, C.H. Beck, Praha, 2000
3Musílek P.: Trhy cenných papírů, Ekopress, Praha, 2002
4Sekerka B.: Cenné papíry a kapitálový trh, Profess, 1997
5Tepper T., Kápl M.: Peníze a vy, Prospektrum, Praha, 1994