ZBI01E

Regulace vláhových režimů půd v tropech a subtropech

KBUKGarant předmětu: doc. Ing. Václav Kuklík, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 26
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Pedologie, Základy vod.hos., Meteorologie a klimatologie
Popis, cíl a formy výuky:Učí studenty základy navrhování, výstavby a provozování závlahových a odvodňovacích staveb.
Cíle a formy:Poskytnout přehled o základních souvislostech vláhového režimu půd a jeho úpravě odvodňovacími opatřeními.

Kmenová literatura

1LUTHIN, N. J.: Drainage Engineering.First edition. University of California, Davis:John Wiley and Sons, Inc., 1966. 249 pp.
2HOLÝ, M.: Odvodňovací stavby.2.nezměněné vyd.Praha: SNTL/ALFA,1989.472s.
3DIELEMANN, P. J., TRAFFORD, B. D.: Drainage Testing. Irrigation and Drainage Paper 28. First edition. Rome: FAO ,1976.172pp. ISBN 92-5-100016-6.
4DVOŘÁK, P.: Podklady pro navrhování odvodňovacích staveb. 2. vyd.Praha: FS ČVUT, 1972. 208 s.
5FÍDLER,J.,JŮVA,K.: Meliorace.1.vyd.Praha:VŠZ,1983.214s.
6TRICKLE IRRIGATION: National Engineering Handbook. Section 15-Irrigation. First edition. US Dept. of Agric. Soil Conservation Service,1984.129pp.
7VERMEIREN, L., JOBLING, G. A.: Design, Installation, Operation, Evaluation. FAO Irrig. and Drain. paper 36. First edition. Rome: FAO,1984.203pp.ISBN 92-5-100986-4.
8KUKLÍK, V.: Cvičení ze závlah.1.vyd.Praha:VŠZ,1985.349s.
9NAKAYAMA, F. S., BUCKS, D. A.: Trickle irrigation for crop production:Design, Operation and Management. First edition. Elsevier,1986.383PP. ISBN 0-444-42615-9
10KUKLÍK, V., KŘOVÁK, F.: Cvičení z meliorací.1.vyd.Praha:VŠZ,1988.214s.
11RITZEMA, H.P., SMEDEMA, L.K.: Drainage Principles and Applications. Publication No. 16. Second edition. Wageningen: ILRI, 1994.1125pp. ISBN 9070754339.
12RYCROFT, D. W., AMER, M. H.: Prospect of the Drainage of Clay Soils. Irrigation and Drainage paper 51. First edition. FAO of the UN, 1984.135 pp.

Doporučená Literatura

1HOLÝ, M.: Závlahové stavby.1.vyd.Praha: SNTL/ALFA,1976.448s.
2BENETIN,J.,FÍDLER,J.,RAUČINA,Š.: Závlahy.1.vyd.Bratislava:Príroda,1979.544s.
3DVOŘÁK, P.: Podklady pro navrhování odvodňovacích staveb. 2. vyd.Praha: FS ČVUT, 1972. 208 s.
4KUKLÍK, V.: Cvičení ze závlah.1.vyd.Praha:VŠZ,1985.349s.
5HOLÝ, M.: Odvodňovací stavby.2.nezměněné vyd.Praha: SNTL/ALFA,1989.472s.
6KUKLÍK, V., KŘOVÁK, F.: Cvičení z meliorací.1.vyd.Praha:VŠZ,1988.214s.
7KOCHÁNEK,K.:Komplexní projekt hydromeliorací. Závlahové stavby. 2. přeprac. vyd. Praha : ČVUT,1985.232s.