EJL08E

Právo a životní prostředí

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 12
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:správní a pozemkové právo
Popis, cíl a formy výuky:Smyslem předmětu je uvést posluchače do Evropského právního ekoprostoru se zaměřením na právní předpisy a regulaci ochrany životního prostředí v ČR.

Kmenová literatura

1Damohorský, M. a kol., Právo ŽP - 2. vyd., dopl. vydání - Praha - C.H.Beck, 2007 - 599 s. - ISBN 80 -7179-747-2
2Pekárek, M.a kol., MU v Brně, PRF - edice učebnicb č. 377 - Právo ŽP - 2. díl - 2006 - 380s. ISBN 80-210-3978-7
3Pekárek, M.a kol., edice učebnic č. 390 - Právo ŽP - 3. díl - Brno - 207 - 328s. - ISBN 978-80-210-4299-5
4Pekárek, M.a kol., Právo ŽP - 1.díl - je v tisku

Doporučená Literatura

1Damohorský, M. a kol., Právo ŽP - 2. vyd., dopl. vydání - Praha - C.H.Beck, 2007 - 599 s. - ISBN 80 -7179-747-2
2Úplná znění aktualizovaných předpisů: Zemědělství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat, www.sagit.cz, ASPI
3Úplná znění aktuál. předpisů: Životní prostředí - www. sagit.cz nebo program ASPI nebo LEGSYS
4Stavební zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění.
5Suchánek J.: Nové zemědělské lesní právo, ISBN 1996