ELX04Z

Angličtina B 2

KJGarant předmětu: Mgr. Adriana Laputková

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Angličtina B1
Popis, cíl a formy výuky:Student si má významně obohatit slovní zásobu z různých tematických oblastí, a to nejen obecných, nýbrž i poloprofesionálních. Zopakuje si a rozšíří spektrum aktivně ovládaných gramatických jevů. Zdokonalí se ve všech jazykových dovednostech - poslechu originálních nahrávek s vysokým stupněm obtížnosti, mluvení, čtení autentických textů a písemném vyjadřování. Osvojí si pravidla pro psaní různých slohových útvarů, bude se učit argumentovat, vysvětlovat a vyhledávat informace v anglických sdělovacích prostředcích.


Kmenová literatura

1Cunningham,S.,Moor,P.,2006:New Cutting Edge Upper-Intermediate. Longman.
2Hewings, M., 1999: Advanced Grammar in Use, CUP
3Alexander, L.G., 1992: Longman English Grammar, Longman Group, UK Limited, London and New York
4Murphy, R., 2003 : English Grammar in Use, Cambridge University Press, Cambridge
5Romová, H., 1998: English for the Envíronment, CUA, Praha

Doporučená Literatura

1Cunningham,S.,Moor,P.,2006:New Cutting Edge Upper-Intermediate. Longman.
2Hewings, M., 1999: Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press
3Alexander, L.G., 1992: Longman English Grammar, Longman Group, London
4Murphy, R., 2003: English Grammar in Use, Cambridge University Press
5Romová, H., 1998: English for the Environment