ELX14Z

Francouzština B 1

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Francouzština A 2
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky je rozvíjení dovedností získávat informace v cizím jazyce na základě písemných textů i poslechu a komunikovat pomocí obecného i odborného jazyka. Na této úrovni výuky se klade zvýšený důraz na odborný jazyk, s tím souvisí i osvojování dovedností potřebných k práci s odborným textem. Studenti budou schopni sepsat resumé textu a budou schopni diskutovat k dané problematice. Základní formou výuky jsou cvičení. Vedle tradičních forem práce s psaným a mluveným textem a různých typů cvičení se zvláště u odborných témat používají metody zaměřené na rozvíjení samostatné práce studentů (práce ve skupinách, referáty s následnou diskusí, zpracování esejí, překladů, projektů apod.)

Kmenová literatura

1Dubois A.-L., Tauzin B. : Objectif Express A2/ B1. Hachette.2009
2Dubois A.-L., Tauzin B. : Objectif Express A2/ B1. Cahier d´activités. Hachette. 2009
3Bechyňová, N., Dvořáková, M., Ježková, S., 2000: Francouzské odborné texty, ČZU

Doporučená Literatura

1Dubois A.-L., Tauzin B. : Objectif Express A2/ B1. Hachette.2009
2Dubois A.-L., Tauzin B. : Objectif Express A2/ B1. Cahier d´activités. Hachette. 2009
3Bechyňová N., Dvořáková M., Ježková S., 2000: Francouzské odborné texty, ČZU
4Velký akademický Č. - Fr.; Fr.- Č. slovník