ERA12E

Management a marketing II FAPPZ

KRGarant předmětu: Ing. Jiří Čerkasov

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Základy ekonomie, Management a marketing I pro Bc.
Popis, cíl a formy výuky:Ve vazbě na Management a marketing pro bakalářské studium na fakultě, rozvinout základní znalosti z oblasti managementu a marketingu pro řízení podniku. Vybraná témata jsou ve vazbě na základní teoretická východiska a je předpoklad možnosti jejich prohloubení v individuálním studiu a při zpracování samostatných studií. Základní formou výuky jsou přednášky, a cvičení. Cvičení jsou zaměřena na samostatné zpracování zadaných témat, tak, aby v průběhu jejich presentace mohla být rozšířena a prohloubena témata přednášek. Je kladen důraz na seminární diskusi a práci s odbornou literaturou.

Kmenová literatura

1Fotr J.: Strategické finanční plánování. Praha, Grada Publishing, 1999
2Hron J., a kol. Strategické řízení PEF Čzu Praha 1998
3Koontz H., Weihrich H.: Management. Victoria publishing, a.s. Praha 1993
4Kotler P.: Marketing management, analýza a, plánování, využití, kontrola. Victoria publishing, a.s. Praha, 1991
5Rothbard M.: Zásady ekonomie. Liberální Institut Praha, 2005
6Samuelson P. A., Nordhaus W. A.: Ekonomie. Svoboda, Praha ,1991
7Synek M. a kol. : Ekonomika a řízení podniku. VŠE, Praha, 1997
8Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika. Grada, Praha, 1996
9Zadražil P., a kol. : Provoz a hospodaření podniku. PEF CZU, Praha, 2002

Doporučená Literatura

1Fotr J.: Strategické finanční plánování. Praha, Grada Publishing, 1999
2Hron J., a kol. Strategické řízení PEF Čzu Praha 1998
3Koontz H., Weihrich H.: Management. Victoria publishing, a.s. Praha 1993
4Kotler P.: Marketing management, analýza a, plánování, využití, kontrola. Victoria publishing, a.s. Praha, 1991
5Rothbard M.: Zásady ekonomie. Liberální Institut Praha, 2005
6Samuelson P. A., Nordhaus W. A.: Ekonomie. Svoboda, Praha ,1991
7Synek M. a kol. : Ekonomika a řízení podniku. VŠE, Praha, 1997