ELD02Z

Communication en Francais II - EAD - B 1

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Milena Dvořáková, MBA

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Francouzština A 2
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je získat schopnost domluvit se francouzsky v profesionálních situacích, především pak diplomatickém styku. Důraz je kladen na zvládnutí vlastního ústního projevu, na prezentaci a na vyjednávání ve francouzštině.

Kmenová literatura

1Riehl,L.,Signet,M.,Amiot,M.2008:Objectif Diplomatie,Le Francais des relations européennes et internationales,Hachette
2Dvořáková, M., 1995: Francouzština pro podnikatelskou a obchodní praxi. ČZU, Praha
3Dvořáková, M., 1998: Francouzsko-český a česko-francouzský slovník ekonomických, finančních a právních pojmů používaných v agrárním sektoru. CREDIT, Praha

Doporučená Literatura

1Riehl,L.,Signet,M.,Amiot,M.2008:Objectif Diplomatie,Le Francais des relations européennes et internationales,Hachette
2Dvořáková, M., 1995: Francouzština pro podnikatelskou a obchodní praxi. ČZU, Praha
3Dvořáková, M., 1998: Francouzsko-český a česko-francouzský slovník ekonomických, finančních a právních pojmů používaných v agrárním sektoru. CREDIT, Praha