ELX18Z

Italština A 2

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Italština A 1
Popis, cíl a formy výuky:Předmět navazuje na znalosti a dovednosti získané v předmětu Italština I. Prohlubuje a rozšiřuje jazykové jevy z hlediska morfologie, syntaxe a slovní zásoby. V oblasti mimojazykových znalostí rozšiřuje znalosti o civilizaci, kultuře a zvyklostech v italsky mluvící zemi. Výuka probíhá v menších skupinách, což zajišťuje efektivnější a trvalejší zvládnutí probírané látky, umožňuje aktivnější přístup ze strany studentů, umožňuje uplatnit ve větší míře přirozenou konverzaci. Využijí se všechny moderní učební pomůcky a technické vybavení - magnetofonové nahrávky, video. Student je schopen domluvit se v základních komunikačních situacích.

Kmenová literatura

1Janešová, J.,1994: Italština pro samouky. Leda
2Janešová, J.,1994: Česko-italská konverzace. SPN
3Pradi F., 1995: Questa e l´Italia. Prado

Doporučená Literatura

1Janešová, J.,1994: Italština pro samouky. Leda
2Janešová, J.,1994: Česko-italská konverzace. SPN
3Pradi F., 1995: Questa e l´Italia. Prado