ELX19Z

Němčina - úroveň A 2

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:němčina - úroveň A 1
Popis, cíl a formy výuky:Výuka se řídí těmito principy: komunikativní a praktická orientace, reflexe interkulturních aspektů, odborná a profesní orientace. Cílem předmětu je celková komunikační činnostní kompetence pomocí rozvoje dovedností a schopností, znalostí a vědomostí, postojů a sociálního jednání, a to na úrovni A2 ERR. Gramatické struktury se osvojují v závislosti na situaci a textu.

Kmenová literatura

1Funk, Kuhn, Demme, 2006: Studio d A2, Fraus, Plzeň
2Berglová, E., Formánková, E., Mašek, M., 2003: Moderní gramatika němčiny, Fraus, Plzeň

Doporučená Literatura

1Funk, Kuhn, Demme, 2006: Studio d A2, Fraus, Plzeň
2Dvořáková, M., 2005: Němčina pro manažery agrárního sektoru, ČZU, Praha
3www.goethe.de/markt
4www.blickinsland.at