ELX22Z

Němčina pro ekonomy B 1

KJGarant předmětu: PhDr. Jitka Prachařová

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Němčina A 2
Popis, cíl a formy výuky:Zvládnutí základní odborné terminologie daného oboru v cizím jazyce, její upevnění formou práce s odbornými texty a pomocí cvičení s lexikálním zaměřením a opakování, event. rozšiřování znalostí gramatiky na základě cvičení s odbornou slovní zásobou. Cílem je získání základních komunikativních dovedností s odborným zaměřením, schopnosti porozumět středně obtížnému textu a vytvoření předpokladu pro samostatné studium cizojazyčné odborné literatury.

Kmenová literatura

1Höppnerová, V., 1999: Deutsch in der Wirtschaft. Scientia spol. s.r.o.
2Höppnerová, V., 2004: Němčina v hospodářství. Ekopress, s.r.o.
3Markt, Materialien aus der Presse, Goethe-Institut Inter Nationes, München
4Becker N., Braunert J., Eisfelld H., Dialog Beruf 1, 2, 3, Max Hueber Verlag, Ismaning

Doporučená Literatura

1Höppnerová, V.,2004: Němčina v hospodářství, Ekopress, s.r.o.
2Markt, Materialien aus der Presse, Goethe-Institut Inter Nationes, München