ELX25Z

Ruština A 1

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Drahoslava Kšandová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:začátečníci
Popis, cíl a formy výuky:Vycházíme z předpokládaných nulových znalostí jazyka. Cílem je schopnost základní komunikace v běžných situacích, jednoduchý ústní i písemný projev, schopnost porozumění jednoduchému neznámému textu a mluvenému slovu. Formou komunikativních cvičení dochází i k postupnému poznávání gramatických jevů podle stupně obtížnosti a frekvence v jazyce. Po celý zimní semestr probíhá nácvik azbuky.

Kmenová literatura

1Jelínek, S. a kolektiv, 2007: Raduga po - novomu I., Fraus, Plzeň
2Jelínek, S. a kolektiv, 2007: Raduga po - novomu I. - pracovní sešit, Fraus, Plzeň
3Jelínek, S. a kolektiv, 2008: Raduga po - novomu II., Fraus, Plzeň
4Jelínek, S. a kolektiv, 2008: Raduga po - novomu II. - pracovní sešit, Fraus, Plzeň
5Nekolová, V. a kolektiv, 2002: Ruština nejen pro samouky, Leda Praha
6Kozlova, T. a kolektiv, 2005:Dogovorilis!Obchodujeme, podnikáme a komunikujeme v ruštině. Fraus, Plzeň, 1. a 2.lekce

Doporučená Literatura

1Jelínek, S. a kolektiv, 2007: Raduga po - novomu I., Fraus, Plzeň
2Jelínek, S. a kolektiv, 2007: Raduga po - novomu I. - pracovní sešit, Fraus, Plzeň
3Jelínek, S. a kolektiv, 2008: Raduga po - novomu II., Fraus, Plzeň
4Jelínek, S. a kolektiv, 2008: Raduga po - novomu II. - pracovní sešit, Fraus, Plzeň
5Kozlova, T. a kolektiv, 2005: Dogovorilis!Obchodujeme, podnikáme a komunikujeme v ruštině, Fraus, Plzeň, 1.a 2.lekce