ELX27Z

Ruština B 1

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Drahoslava Kšandová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:ruština A 2
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky je rozvíjení schopnosti získávat informace v cizím jazyce na základě písemných textů i poslechu a komunikovat pomocí obecného i odborného jazyka. Na této úrovni výuky se klade zvýšený důraz na odborný jazyk, s tím souvisí i osvojování dovednosti zpracovat konspekt odborného textu, resumé, referát a diskutovat k dané problematice. Základní formou výuky jsou cvičení. Vedle tradičních forem práce s psaným a mluveným textem a různých typů cvičení se zvláště u odborných témat používají metody zaměřené na rozvíjení samostatné práce studentů (práce ve skupinách, referáty s následnou diskusí, zpracování esejí, překladů, projektů apod.)
Výuka zahrnuje doplnění systému gramatických struktur jazyka a rozšíření slovní zásoby.

Kmenová literatura

1Jelínek, S. a kolektiv, 1997: Raduga II. Fraus, Plzeň
2Jelínek, S. a kolektiv, 1997: Raduga II. - pracovní sešit. Fraus, Plzeň
3Jelínek, S. a kolektiv, 1999: Raduga III. Fraus, Plzeň
4Jelínek, S. a kolektiv, 1999: Raduga III. - pracovní sešit. Fraus, Plzeň
5Nekolová, V. a kolektiv,2002: Ruština nejen pro samouky. Leda Praha
6Barnet, V. a kolektiv, 1997: Ruština pro pokročilé. SPN Praha
7Csiriková, M., 1997: Česko-ruský slovník aktuálních pojmů z oblasti ekonomické, finanční, politické a právní. Praha
8Kozlova, T. a kolektiv, 2004: Dogovorilis! Obchodujeme, podnikáme a komunikujeme v ruštině. Fraus, Plzeň, 9. a 10.lekce

Doporučená Literatura

1Jelínek, S. a kolektiv, 1997: Raduga II. Fraus, Plzeň
2Jelínek, S. a kolektiv, 1997: Raduga II. - pracovní sešit. Fraus, Plzeň
3Jelínek, S. a kolektiv, 1999: Raduga III. Fraus, Plzeň
4Jelínek, S. a kolektiv, 1999: Raduga III. - pracovní sešit. Fraus, Plzeň
5Kozlova, T. a kolektiv, 2004: Dogovorilis! Obchodujeme, podnikáme a komunikujeme v ruštině. Fraus, Plzeň, 9. a 10. lekce