EHZ16Z

Aplikované sociální vědy v regionální enviromentální správě

KHVGarant předmětu: prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:základy filosofie a společenských věd (sociologie, psychologie, ekonomie)
Popis, cíl a formy výuky:Vysvětlit postavení člověka v soudobé společnosti, orientované na rozvoj techniky a ekonomické jednání, ve které se však stále častěji ozývají hlasy po obnově pouta s přírodou a lokální komunitou. Rozšířit znalosti o propojení ekologie jako humanistické discipliny s dalšími sociálními vědami (ekonomií, politologií, sociologií, psychologií). Věnovat pozornost environmentální problematice z úhlu pohledu sociálního jednání (interpersonálního, skupinového, ekonomického, politického, občanského). Provázat tak ekologii a environmentální problematiku v jejich technicko-technologickém pojetí se sociálními a psychologickými aspekty.
Předmět navazuje na základní znalosti společenskovědního charakteru. Vychází z existujících poznatků o vývoji člověka a společenství v jeho přírodním a kulturním prostředí. Je určen posluchačům se zájmem koncept a realizaci trvale udržitelného žití a jeho uplatňování v regionální a lokální správě a samosprávě. Pracovníci veřejnoprávních i soukromých organizací na úseku územní správy a samosprávy se nutně setkávají s problémy sociálního charakteru, řešitelnými s oporou ve znalostech ze společenskovědních oborů, které tak potřebně doplňují znalosti technicko-technologického charakteru.

Kmenová literatura

1Keller, J.: Až na dno blahobytu, Hnutí DUHA, Brno 1995.
2Librová, H.: Pestří a zelení, Hnutí DUHA, Brno 1994
3Lorenz, K.: Odumírání lidskosti, Mladá Fronta, Praha 1997.
4Naisbitt, J., Aburdenová, P.: Megatrendy 2000, Bradlo, Bratislava 1992.
5Persell, C., H.: Understanding Society, Harper and Row Publishers, New York 1987
6Velký sociologický slovník, Karolinum, Praha 1996.

Doporučená Literatura

1Beneš, J.: Člověk, Mladá fronta, Praha 1994.
2Cetl, J., Hubík, S., Šmajs, J.: Příroda a kultura, Svoboda, Praha 1990.
3Gardner, G.T. & Stern, P.C. (1996): Environmental problems and human behavior.
4Needham Heights: Allyn & Bacon. Stamps III, A.E. (2000): Psychology and the aesthetics of the built environment. Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers
5Giddens, A.: Sociologie, Argo, Praha 1999.
6Gore, A.: Země na misce vah, Argo, Praha 1994.
7Keller, J., Gál, F., Frič, P.: Hodnoty pro budoucnost, G+G, Praha 1996.