EHE73E

Rurální sociologie - KS

KHVGarant předmětu: prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Obecná ekonomie I. a II., filosofie, politologie
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty s teoretickými základy sociologie, základy metod a technik sociologického výzkumu, teoretickými i empirickými poznatky sociologie venkova zemědělství. Studenti tak budou moci lépe pochopit postavení venkova a zemědělství v soudobé společnosti (světové, evropské a národní), pochopit sociální jevy a procesy probíhající na českém venkově a v zemědělství v nedávné minulosti, současnosti a s ohledem na budoucnost. Na základě získaných poznatků a dovedností se studenti naučí orientaci v nejdůležitějších okruzích současné společenské reality venkova a zemědělství. Formy výuky spočívají v přednáškách, seminářích, skupinových diskusích a aplikacích na praktických příkladech opřených o sociologické teorie a metody, které jsou připraveny pro účely výuky.

Kmenová literatura

1Majerová, V.: Sociologie venkova a zemědělství. ČZU, Praha 1997.
2Berger, P. L.: Pozvání do sociologie. Naše vojsko, Praha 1991.
3Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, 1995.
4Petrusek, M.: Teorie a metoda v moderní sociologii. UK, Praha 1993.
5Bláha, I. A.: Sociologie sedláka a dělníka. Praha 1925.
6Matějů, P. a kol.: Zpráva o vývoji české společnosti 1989–1998.
7Hudečková, H., Lošťák, M.: Sociologie I. ČZU, Praha 1995.
8Hudečková, H., Lošťák, M.: Sociologie II. ČZU, Praha 1998.
9Bonnano, Alessandro, Lawerence Busch, William Friedland, Lourdes Gouveia, and Enzo Mingione. 1994. From Columbus to ConAgra. (The Globalization of Agriculture and Food). University Press of Kansas.
10Buttel, Frederick and Newby Howard (eds). 1980. The Rural Sociology of the Advanced Societies (Critical Perspectives). Montclair: Allanheld, Osmun & Co.
11Giddens, A.: Sociology. Polity Press, 1989.
12Rambaud, P.: Société rurale et urbanisation. Éditions du Seuil, Paris 1969.

Doporučená Literatura

1Majerová, V.: Sociologie venkova a zemědělství. ČZU, Praha 1997.
2Berger, P. L.: Pozvání do sociologie. Naše vojsko, Praha 1991.
3Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, 1995.
4Petrusek, M.: Teorie a metoda v moderní sociologii. UK, Praha 1993.
5Bláha, I. A.: Sociologie sedláka a dělníka. Praha 1925.
6Matějů, P. a kol.: Zpráva o vývoji české společnosti 1989–1998.
7Hudečková, H., Lošťák, M.: Sociologie I. ČZU, Praha 1995.
8Hudečková, H., Lošťák, M.: Sociologie II. ČZU, Praha 1998.
9Bonnano, Alessandro, Lawerence Busch, William Friedland, Lourdes Gouveia, and Enzo Mingione. 1994. From Columbus to ConAgra. (The Globalization of Agriculture and Food). University Press of Kansas.
10Buttel, Frederick and Newby Howard (eds). 1980. The Rural Sociology of the Advanced Societies (Critical Perspectives). Montclair: Allanheld, Osmun & Co.
11Giddens, A.: Sociology. Polity Press, 1989.
12Rambaud, P.: Société rurale et urbanisation. Éditions du Seuil, Paris 1969.