ELX29Z

Španělština - úroveň A1

KJGarant předmětu: Mgr. Alena Drebitková Malá, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:začátečníci
Popis, cíl a formy výuky:Vycházíme z předpokládaných nulových znalostí jazyka. Cílem je schopnost základní komunikace v běžných situacích, jednoduchý ústní i písemný projev, schopnost porozumění jednoduchému neznámému textu i mluvenému slovu. Formou komunikativních cvičení dochází i k postupnému poznávání gramatických jevů podle stupně jejich obtížnosti a frekvence v jazyce.

Kmenová literatura

1Castro,F., Marín,F.,Morales,R.,Rosa,S.,2005: Nuevo ven 1. Madrid, Edelsa
2Ježková, Šafaříková, 1998: Información básica de asignaturas. , ČZU
3Uso de la gramática espaňola, Edelsa
4Diccionario esencial, Santillana
5Šafaříková, Ježková,2003: Španělské odborné texty, ČZU

Doporučená Literatura

1Castro,F., Marín,F.,Morales,R.,Rosa,S.,2005: Nuevo ven 1. Madrid, Edelsa
2Ježková,S., Šafaříková, E.,1998: Información básica de asignaturas
3Šafaříková,E; Ježková, S: Španělské odborné texty, 2003
4Uso de la gramática espaňola, Edelsa, 1997