ELX66Z

Portugalština A 2

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Portugalština A 1
Popis, cíl a formy výuky:Vycházíme z předpokládaných základních znalostí jazyka ( učebnice Portugalština L 1-10). Cílem je získání dovednosti komunikace na mírně pokročilé úrovni v běžných situacích, zvládnutí ústního i písemného projevu, rozvíjení dovednosti porozumění neznámému textu i mluvenému slovu. Formou komunikativních cvičení dochází i k postupnému poznávání gramatických jevů odpovídajících mírně pokročilé úrovni znalosti jazyka.

Kmenová literatura

1HAVLÍKOVÁ, M., ALVES, C. Portugalština pro samouky. Praha : Leda, 2003.
2MATA COIMBRA, O., COIMBRA LEITE, I. Português sem fronteiras II. Lisboa : Lidel, 1994.
3SÉGUIER, J. Dicionário prático ilustrado. Lisboa : Lello editores, 2001.

Doporučená Literatura

1JINDROVÁ, J. a kol. Portugalština. Praha : Leda, 2001.