ELX32Z

Španělština B 2

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Španělština B 1
Popis, cíl a formy výuky:Předmět navazuje na znalosti získané v předmětu Španělština B 1 a využívá příslušné znalosti a dovednosti. Rozšiřuje a prohlubuje jazykové jevy morfologické, syntaktické a lexikální úrovně. Mimojazykové znalosti jsou rozšiřovány novými informacemi týkajícími se civilizace, kultury a zvyků španělsky mluvících zemí. Vzhledem k tomu, že výuka probíhá v menších skupinách, je zajištěno rychlejší, efektivnější a také trvalejší zvládnutí probírané látky. Využívá se též možnosti aktivního přístupu každého studenta.K podpoře výuky se využívají učební pomůcky jako je magnetofon a video.

Kmenová literatura

1F.Marín, R.Morales,M.del M.de Unammuno, 2005:Nuevo Ven III, Espaňol Lengua Extranjera, Madrid,Edelsa, S.A.
2F.Marín, R.Morales,M.del M.de Unammuno, 2005:Nuevo Ven III, Cuaderno de ejercicios, Madrid, Edelsa
3Ježková S., Šafaříková E., 1998: Información básica de asignaturas y forma de estudio en la Universidad y otros textos, Praha, ČZU
4Šafaříková, E, Ježková,S.: Španělské odborné texty, 2003

Doporučená Literatura

1F.Marín, R.Morales, M.del M.de Unamuno, Nuevo Ven 3, 2005, Madrid, Edelsa S.A.
2F.Marín, R.Morales, M.del M.de Unamuno, Libro de ejercicios 3, Madrid, Edelsa S.A.
3Ježková S., Šafaříková E., 1998: Información básica de asignaturas y forma de estudio en la Universidad y otros textos, Praha, ČZU
4Šafaříková, E, Ježková,S.: Španělské odborné texty, 2003