ELX03Z

Angličtina B 1

KJGarant předmětu: Mgr. Lenka Lustigová

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Angličtina A2
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky je rozvíjení schopnosti získávat informace v cizím jazyce na základě písemných textů, poslechu a komunikace. Zvýšený důraz je kladen na odborný jazyk, s tím souvisí i osvojování dovednosti zpracovat koncept odborného textu, resumé, prezentaci a diskutovat k dané problematice. Student získá dostatečné jazykové prostředky k vyjadřování se o abstraktních či kulturních tématech (hudba, film, literatura atd.). Osvojí si obtížnější terminologii vztahující se k univerzitě, fakultě, či studovanému oboru. Vedle obvyklých komunikačních a písemných aktivit se používají metody zaměřené na rozvíjení samostatné práce studentů (práce ve skupinách, prezentace s následnou diskusí, zpracování esejů, překladů, projektů apod.).


Kmenová literatura

1Cunningham, S., Moor, P., 2006: New Cutting Edge Intermediate. Longman.
2Alexander, L. G., 1992: Longman English Grammar. Longman Group, UK Limited, London and New York.
3Murphy, R., 2004: English Grammar in Use. Cambridge University Press.
4Redman, S., 2004: English Vocabulary in Use. Cambridge University Press.
5Romová, H., 1998: English for the Environment. Praha, ČZU.

Doporučená Literatura

1Cunningham, S., Moor, P., 2006: New Cutting Edge Intermediate. Longman.
2Alexander, L. G., 1992: Longman English Grammar. Longman Group, UK Limited, London and New York.
3Murphy, R., 2004: English Grammar in Use. Cambridge University Press.
4Redman, S., 2004: English Vocabulary in Use. Cambridge University Press.
5Romová, H., 1998: English for the Environment. Praha, ČZU.