EUA71E

Obchodní nauka

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 9
Hodin cvičení/semestr: 9
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomické disciplíny
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout základní poznatky o podmínkách obchodní činnosti, o formách a struktuře obchodu, o charakteru a činnosti subjektů a jejich interakcích.

Kmenová literatura

1Lyková, J., Jak organizovat a řídit úspěšný prodej, Grada, 2002
2Nový I.,Petzold, J., (NE)spokojený zákazník - náš cíl?!, Grada, 2006
3Hammondl, R., Chytře vedená prodejna, Grada, 2005
4Burstiner,I., Základy maloobchodního podnikání, Victoria Publishing, Praha, 1994
5Šroněk,I., Etiketa a etika v podnikání, Management Press, Praha, 1995
6Bártová,H. Bárta,V., Marketingový výzkum trhu, ECONOMIA, Praha, 1991
7Bureš, I., 10 zlatých pravidel prodeje, Management Press, Praha, 1994
8Vosoba, P., Dokonalé služby, GRADA, 2004
9Greff, G., 13 účinných strategií pro obchodní vyjednávání, Grada, 2006
10Caron, N., Prodej problémovým zákazníkům, GRADA, 2004
11Vysekalová, J., Psychologie spotřebitele, GRADA, 2004

Doporučená Literatura

1Hes,A., Regnerová,M., Šálková,D., Obchodní nauka, ČZU v Praze, 2007
2Pražská,L. Jindra,J., a kol., Obchodní podnikání, 2. přeprac. vyd., Management Press, 2002
3Kotler, P., Trias de B.,F., Inovativní marketing, GRADA Publishing, 2004
4Hes,A., a kol., Chování spotřebitele při nákupu potravin, ALFA nakladatelství, Praha, 2010
5Burstiner, I., Základy maloobchodního podnikání, Victoria Publishing, 1994
6Obchodní zákoník, Živnostenský zákoník, Občanský zákoník, zákon o cenách, zákon o ochraně spotřebitele
7Foret, M., Stávková, J., Marketingový výzkum, GRADA Publishing, 2004