EUA02E

Finance a bankovnictví

KOFGarant předmětu: Ing. Jana Žehrová

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 26
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:nespecifikovány
Popis, cíl a formy výuky:Výklad základních principů finančního systému v návaznosti na finanční rozhodování podnikatelských subjektů.

Kmenová literatura

1Brealey R.A.-Myers S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing, 1992.
2Musílek P.: Finančí trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, 1999.
3Blake,D.: Analýza finančních trhů, Grada Publishing, 1995
4Jílek,J.: Finanční rizika, Grada Publishing, 2000
5Sharpe, W.F., Alexander, G.J.: Investice, VictoriaPublishing, 1994
6Příslušné legislativní předpisy

Doporučená Literatura

1Žehrová, J.: Finance, skripta ČZU Praha 2010
2Revenda,Z.a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management press 1997
3Jílek, J.: Finanční trhy, Grada Publishing 1997