EUA72E

Finance a bankovnictví

KOFGarant předmětu: Ing. Jana Žehrová

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7. 9.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 26
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy makroekonomie, mikroekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Výklad základních principů a nástrojů finančního systému v návaznosti na finanční rozhodování jednotlivých subjektů s důrazem na využití produktů finančního trhu.

Kmenová literatura

1Blake, D.: Analýze finančních trhů, Grada Publishing 1995
2Brealey, R.A., Myers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing 1992
3Jílek, J.: Finanční rizika, Grada Publishing 2000
4Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing 1999
5Sharpe, W.F., Alexander, G.J.: Investice, Victoria Publishing 1994
6Příslušné legislativní předpisy

Doporučená Literatura

1Žehrová, J.: Finance, skripta ČZU Praha 2010
2Jílek, J.: Finanční trhy, Grada Publishing 1997
3Revenda, Z. a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press 1997