EHL03Z

Filosofie -LF - HSSL

KHVGarant předmětu: RNDr. Karel Hauzer, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:politologie, sociologie
Popis, cíl a formy výuky:Představení nejdůležitějších teoretických a praktických problémů filosofie a způsobů filosofického myšlení. Orientace v základní filosofické terminologii a vysvětlení pojmů, nezbytných pro porozumění výkladu dalších navazujících předmětů (politologických, právních, ekonomických, sociologických…). Výklad filosofických problémů děje se formou přednášek. V seminářích se studenti teoreticky i prakticky seznamují s nejčastějšími chybami a poruchami kritického a důsledného myšlení a procvičují základní filosofické mentální operace.

Kmenová literatura

1Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie. SPN, Praha 1990.
2Liesseman, K., Zenaty, G.: O myšlení. Votobia, Olomouc 1994.
3Raeper, W., Smith, L.: Úvod do světa idejí. Vyšehrad, Praha 1994.
4Michálek, J.: Co je filosofie. Oikoymenh, Praha 1995.
5Störig, H. J.: Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha 1991.
6Cahn, S. M.: Classics of Western Philosophy. Hackett Publishing Company, 1985.

Doporučená Literatura

1Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie. SPN, Praha 1990.
2Liesseman, K., Zenaty, G.: O myšlení. Votobia, Olomouc 1994.
3Raeper, W., Smith, L.: Úvod do světa idejí. Vyšehrad, Praha 1994.
4Michálek, J.: Co je filosofie. Oikoymenh, Praha 1995.
5Störig, H. J.: Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha 1991.
6Cahn, S. M.: Classics of Western Philosophy. Hackett Publishing Company, 1985.