TFA75E

Mechanizace rostlinné výroby

KZSGarant předmětu: doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 6
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Absolvování předmětu Mechanizace zemědělské výroby I.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je rozvinout znalosti získané v předmětu Mechanizace zemědělské výroby I. a získat informace o užití mechanizačních prostředků v technologických postupech pěstování a sklizně hlavních plodin. Pozornost je zaměřena na variantní pěstitelské technologie s důrazem na ekologické přínosy a ekonomickou přijatelnost.


Kmenová literatura

1PASTOREK, Z. et al.: Zemědělská technika dnes a zítra. Nakladatelství M. Sedláček, Praha, 2002, 144 s.
2HŮLA, J., JANEČEK, M. et al.: Agrotechnická protierozní opatření. VÚMOP, Praha, 2003, 48 s.
3SCHON, H. et al.: Landtechnik Bauwesen. BLV Verlagsgesellschaft, München, 1998, 576 pp. ISBN 3-405-14349-7.
4TITI, E. A. et al.: Soil Tillage in Agroecosystems. CRC press, USA, 2002, 367 pp. ISBN 0-8493-1228-0.

Doporučená Literatura

1PASTOREK, Z. et al.: Technologické systémy rostlinné výroby. VÚZT, Praha, 2002, 95 s.
2HŮLA, J. et al.: Minimalizační a půdoochranné technologie. VÚZT, Praha, 2004, 59 s.
3KOVAŘÍČEK, P., ABRAHAM, Z., HŮLA, J., VLÁŠKOVÁ, M.: Strojní linky pro hnojení. VÚZT, Praha, 2005, 86 s.