ELX07Z

Angličtina pro lesníky a ekology B 1

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Angličtina A2
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je prohloubit u studentů znalost odborné anglické terminologie v lesnictví a v ekologii a rozvinout u nich schopnost samostatné orientace v odborných i populárně-vědeckých textech. Uplatnění: samostatné studium anglickojazyčných materiálů, stáže a mezinárodní jednání v anglicky mluvícím prostředí, atd.Kmenová literatura

1P.H.Collin, Dictionary of Environment and Ecology, Bloomsbury 2004

Doporučená Literatura

1P.H.Collin, Dictionary of Environment and Ecology, Bloomsbury 2004
2J. Cihová, English for Environmental Studies, UK Bratislava, 2005
3Romová, H.: English for the Environment. ČZU, Praha, 1998
4Brosssier,L.: Systems Studies in Agriculture and Rural Development, 1993
5Europe´s environment: The third assessment, EEA Copenhagen, 2003
6Yates, Ch.: Agriculture: English for Academic Purposes. Cassell Publishers, 1989
7National Geographic, other magazines and newspapers, internet