ETA07E

ICT pro manažery

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7. 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Bc stupeň - Informatika
Popis, cíl a formy výuky:Rozvinout znalosti studentů o nových informačních a komunikačních technologiích a připravit studenta - budoucího manažera - k jejich efektivnímu využívání především z hlediska vlastních manažerských potřeb. Základní formou výuky jsou přednášky, řízená cvičení v počítačové laboratoři a samostatná práce na projektech.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura

11.Havlíček Z. a kol.: Internetové technologie, PEF ČZU. Praha 2004. ISBN 80-213-1109-6
22.Zeldman, J.: Tvorba webů podle standardů XHTML, CSS, DOM a dalších. Computer Press 2004. ISBN 80-251-0347-1
33.Kosiur, D. a kol.:Elektronická komerce .Brno, Computer Press 1998. 258 s. - ISBN 80-7226-097-9.
44.XML pro úplné začátečníky Lucie Grusová. - 1. vyd.. - Praha : Computer Press [II], 2002, 196 s.
55.Donát, J.: E-business pro manažery, Grada Publishing,. 2000. ISBN 80-2479-0017
66.Tapscott, D.: Digitální ekonomika. Computer Press 1999. ISBN 80-7226-176-2
77.Lacko, L.: Web a databáze. Computer press 2001; ISBN 80-7226-555-5;