EUX75E

Účetnictví a finanční hospodaření

KOFGarant předmětu: Ing. Jitka Šišková, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:nespecifikovány
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je získání základů vedení účetnictví u podnikatelského subjektu podle platných právních norem.

Kmenová literatura

1Landová, M.: Účetnictví, edice PEF ČZU Praha, 2003, 2. vydání
2Landová, M.: Cvičení z účetnictví pro neekonomické obory ČZU, edice PEF ČZU Praha, 2003, 4. vydání

Doporučená Literatura

1Landová, M.: Účetnictví, edice PEF ČZU Praha, 2006, třetí vydání, 130 s. ISBN 978-80-213-1546-8
2Landová, M., Váchová, V. : Cvičení z účetnictví, edice PEF, ČZU v Praze 2007, 49 s., ISBN 978-80-213-1545-7