EREB1E

Marketing I. - INFO

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Kybernetika a teorie řízení, Metody operačního výzkumu, Mikro a makroekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je zpřístupnit studentům základní znalosti z oblasti marketingu, aby si mohli vybrat koridor v magisterském stupni studia. Znalosti budou mít podobu metodiky marketingového řízení dodavatelské firmy. Studentům je umožněno prakticky si ověřit postupy při marketingovém průzkumu a shromažďování dat pro vlastní projekty, dále mají možnost využívat uživatelské softwarové produkty pro plánovací a rozhodovací úlohy a čerpat informace z fakultní počítačové sítě či Internetu.

Kmenová literatura

1Kotler, P.: Marketing management, Victoria Publishing, Praha, 1992
2Kinnear, C., Taylor, R.J.: marketing Research, McGraw-Hill, Inc., 1991
3Linhart, Z.: Marketing, ČZU Praha 2003
4McCArthy, E., Perrault,W.: Základy marketingu, Victoria Publishing, Praha, 1995
5Horáková, I.: Marketing v současné světové praxi, Grada, Praha, 1992

Doporučená Literatura

1Greenstein, M., Feinman, T., M.(2000): Electronic Commerce: Security, Risk Management and Control. McGraw-Hill Higher Education
2Kinnear, C., Taylor, R.J.: marketing Research, McGraw-Hill, Inc., 1991
3Kotler, P.: A Framework for Marketing Management, Pearson Education International Edition 2003.
4McCArthy, E., Perrault,W.: Základy marketingu, Victoria Publishing, Praha, 1995
5Schultz,Don E.: Moderní reklama - Umění zaujmout, Praha, Grada Publishing 1995
6Přibová, M., Mlynářová, L., Hindls, R., Hronová, S., Strategické řízení značky , Ekopress, Praha 2000
7Lyková, J. : Marketingový audit a kontrola, Grada, Praha 2000