EJA07E

Základy práva životního prostředí

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk,
Popis, cíl a formy výuky:Smyslem předmětu je a) uvést posluchače do výuky práva na příkladu moderního práva životního prostředí
b) seznámit posluchače s evropským právním ekoprostorem prostřednictvím právní regulace ochrany životního prostředí v ČR

Kmenová literatura

1Kružíková, E.: Ekologická politika a právo životního prostředí v EU: nakl. a vyd. Litomyšlského semináře, Praha 1997
2Suchánek, J.: Nové zemědělské a lesní právo životního prostředí, ISBN 1996

Doporučená Literatura

1Ekologický management v mezinárodním podnikání. Nová oblast odpovědnosti firem. Centrum ekologických informací, Děčín 1995
2Haugh, N.: (\"Sustainable Development! in the European Union Treaties, international environmental Affairs, V 8, No. 1996
3Kružíková, E.: Ekologická politika a právo životního prostředí v EU: nakl. a vyd. Litomyšlského semináře, Praha 1997
4Suchánek, J.: Nové zemědělské a lesní právo, ISBN 1996
5Další aktualizovaná literatura po revizi stávajícího stavu bude neprodleně doplněna