EXE31Z

Introduction to study

KEGarant předmětu: Ing. Bohuslava Boučková, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:no prerequisites
Popis, cíl a formy výuky:Basic introduction to study at the FEM CUA. Structure of the university, faculty, basic niorms including University Act, study programs and their demands.
Moral codex of student, rules of behaviour.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura