DTFX51Y

Technika a technologie rostlinné produkce (SDZ)

KZSGarant předmětu: prof. Ing. Josef Hůla, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:V předmětu pro doktorský studijní program jsou zahrnuty tématické okruhy zaměřené na informační základy pro volbu technologií pro rostlinnou produkci, východiska pro volbu strojů a strojních linek pro příslušné pracovní operace v technologiích a na přínosy i možná rizika variantních mechanizovaných pracovních postupů. Zdůrazněna je ochrana půdy a vody, přijatelná energetická náročnost pracovních operací a možnost snížení spotřeby motorové nafty. Pozornost je zaměřena i na perspektivní netradiční systémy hospodaření na půdě, které jsou podmíněny rozvojem techniky.

Kmenová literatura

1DAVIES, D.B.: Soil management. Farming Press, Ipswich, 1993, 280 pp.
2STAFFORD, J. V. et al.: Precision agriculture 05. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, 2005, 998 pp. ISBN 9076998698.
3HORN, R. et al.: Soil management for sustainability. CATENA, Reiskirchen, 2006, 497 pp. ISBN 3-923381-52-2.
4SCHÖN, H. et al.: Landtechnik Bauwesen. BLV Verlagsgesellschaft, München, 1998, 576 pp. ISBN 3-405-14349-7.
5TITI, E.A.: Soil Tillage in Agroecosystems. CRC press, 2002, 367 pp. ISBN 0-8493-1228-0.
6DEMO, M. et al.: Regulačné technológie. SPU v Nitre, 2000, 648 s. ISBN 80-7137-732-5.

Doporučená Literatura

1HŮLA, J., PROCHÁZKOVÁ, B. et al.: Minimalizace zpracování půdy. Profi Press, s.r.o., Praha, 2008, 248 s. ISBN 978-80-86726-28-1.
2KOVAŘÍČEK, P. et al.: Strojní linky pro hnojení. VÚZT, Praha, 2005, 85 s.
3JANEČEK, M. et al.: Ochrana zemědělské půdy před erozí. ISV Praha, 2002, 201 s. ISBN 85866-85-8.
4SRIVASTAVA, A., GOERING, C., ROHRBACH, R.: Engineering Principles of Agricultural Machines. ASAE textbook No. 6, Michigan, 1993. 601 pp. ISBN 0-929355-33-4.