EHT74Z

Sociologie venkova - TF KS

KHVGarant předmětu: prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:všeobecný přehled (historie, ekonomie)
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o sociologii, o způsobu sociologického myšlení a jeho významu pro praktický každodenní i odborný život. Pochopit postavení venkova a zemědělství v soudobé společnosti, přiblížit a pochopit sociální jevy a procesy probíhající na českém venkově a v zemědělství v nedávné minulosti, současnosti a s ohledem na budoucnost. Formy výuky spočívají v přednáškách a seminářích s řešením konkrétních praktických problémů vztažených k probíraným oblastem.

Kmenová literatura

1Hudečková, Helena a Lošťák, Michal. 1995. Sociologie I (Úvod do sociologie a sociologie venkova). Praha: ČZU.
2Hudečková, Helena a Lošťák, Michal. 1998. Sociologie II. Praha: ČZU.
3Majerová, Věra. 1997. Sociologie venkova a zemědělství. Praha: ČZU.
4Bonnano, Alessandro, Lawerence Busch, William Friedland, Lourdes Gouveia, and Enzo Mingione. 1994. From Columbus to ConAgra. (The Globalization of Agriculture and Food). University Press of Kansas.
5Buttel, Frederick and Newby Howard (eds). 1980. The Rural Sociology of the Advanced Societies (Critical Perspectives). Montclair: Allanheld, Osmun & Co.
6Giddens, Anthony. 1989. Sociology. Polity Press.
7Rambaud, Placide. 1969. Société rurale et urbanisation. Paris: Éditions du Seuil.

Doporučená Literatura

1Hudečková, Helena a Lošťák, Michal. 1995. Sociologie I (Úvod do sociologie a sociologie venkova). Praha: ČZU.
2Hudečková, Helena a Lošťák, Michal. 1998. Sociologie II. Praha: ČZU.
3Majerová, Věra. 1997. Sociologie venkova a zemědělství. Praha: ČZU.
4Bonnano, Alessandro, Lawerence Busch, William Friedland, Lourdes Gouveia, and Enzo Mingione. 1994. From Columbus to ConAgra. (The Globalization of Agriculture and Food). University Press of Kansas.
5Buttel, Frederick and Newby Howard (eds). 1980. The Rural Sociology of the Advanced Societies (Critical Perspectives). Montclair: Allanheld, Osmun & Co.
6Giddens, Anthony. 1989. Sociology. Polity Press.
7Rambaud, Placide. 1969. Société rurale et urbanisation. Paris: Éditions du Seuil.