EREC4E

Kybernetika a teorie řízení INFO KS

KRGarant předmětu: Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Matematika
Popis, cíl a formy výuky:Objasnit vztah a význam kybernetiky jako interdisciplinární vědy a metodologického základu odborných disciplín. Zároveň vytvářet základ poznatků o řízení, a to v oblasti organizační teorie i sociálních funkcí řízení a vedení lidí. Předmět dává základ pro rozvíjení schopností a dovedností v řídící práci a vytváří syntézu na úrovni teoretického základu studia.
Základní formou výuky jsou přednášky a cvičení. Cvičení se realizují zčásti seminární formou, zčásti jsou orientována na nácvik dílčích řídících dovedností. Součástí cvičení je komplexní seminární práce a model zvoleného systému, který student samostatně zpracovává.

Kmenová literatura

1Hron J.: ' Kybernetika v řízení', PEF ČZU, Praha 1995 (či další vydání)
2Hron J.: ' Teorie řízení', PEF ČZU, Praha 1995 (či další vydání)
3Nový a kol.: 'Psychologie a sociologie v personálním managementu', VŠE Praha 1992
4Tomšík a kol. : 'Sociologie pro ekonomy', VŠE, Praha 1991
5Gvozdiak l., Bouščo M., Vítko A.: ' Základy kybernetiky', Alfa Bratislava 1990
6Kotek Z., Vysoký P., Zdráhal Z.: 'Kybernetika', SNTL Praha 1990
7Ter-Manuelianc A.: Moderní technologie řízení I. Řízení a moderní metodologické disciplíny. Institut řízení Praha 1990
8Vodáček L., Vodáčková O.: ' Management na prahu 90.let ', Institut řízení , Praha 1991
9Koontz H., Weihrich H.: ' Management ', McGraw-Hill ,New York 1993 (případná další vydání)
10Gibson J.L., Ivanicevich J.U., Donelly J.H. : ' Organizations. Behavior, Structure, Processes ', IRWIN Homewood Illinois 1988

Doporučená Literatura

1Hron J.: ' Kybernetika v řízení', PEF ČZU, Praha 1995 (či další vydání)
2Hron J.: ' Teorie řízení', PEF ČZU, Praha 1995 (či další vydání)
3Nový a kol.: 'Psychologie a sociologie v personálním managementu', VŠE Praha 1992
4Tomšík a kol. : 'Sociologie pro ekonomy', VŠE, Praha 1991
5Gvozdiak l., Bouščo M., Vítko A.: ' Základy kybernetiky', Alfa Bratislava 1990
6Kotek Z., Vysoký P., Zdráhal Z.: 'Kybernetika', SNTL Praha 1990
7Ter-Manuelianc A.: Moderní technologie řízení I. Řízení a moderní metodologické disciplíny. Institut řízení Praha 1990
8Vodáček L., Vodáčková O.: ' Management na prahu 90.let ', Institut řízení , Praha 1991
9Koontz H., Weihrich H.: ' Management ', McGraw-Hill ,New York 1993 (případná další vydání)
10Gibson J.L., Ivanicevich J.U., Donelly J.H. : ' Organizations. Behavior, Structure, Processes ', IRWIN Homewood Illinois 1988