EREB3E

Organizační chování PaE KS

KRGarant předmětu: prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 4
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Teorie řízení
Popis, cíl a formy výuky:Předmět se orientuje na "soft" stránku organizace, na vztahy mezi lidmi v rámci organizaci a jejich usměrňování s cílem sjednotit úsilí všech jednotlivců k naplnění poslání organizace. Výuka v předmětu kombinuje klasické přístupy s moderními, důraz je kladen na předávání zkušeností, popř. jejich přebírání z případových studií. Samostatná práce, jak individuální tak týmová, je nedílnou součástí studia.

Kmenová literatura

1McShane, S.L., von Glinow, M.A.: Organizational Behavior, Irwin McGraw-Hill, 2000
2Tsoukas, L.: New Thinking in Organizational Behaviour. Oxford: Butterworth - Heinemann, 1994
3Schermerhorn, J.R. et al.: Organizational Behavior. N.York: J. Wiley & Sons,1997
4Johns. G., Saks, A.M. : Organizational Behaviour: Understanding and Managing Life at Work, Prentice Hall, 2000
5Robins, S.: Organizational Behavior (11th Edition), Prentice Hall, 2004
6Senge, P.: The Fifth Discipline Fieldbook, Currency, 1994

Doporučená Literatura

1McShane, S.L., von Glinow, M.A.: Organizational Behavior, Irwin McGraw-Hill, 2000
2Tsoukas, L.: New Thinking in Organizational Behaviour. Oxford: Butterworth - Heinemann, 1994
3Schermerhorn, J.R. et al.: Organizational Behavior. N.York: J. Wiley & Sons,1997
4Johns. G., Saks, A.M. : Organizational Behaviour: Understanding and Managing Life at Work, Prentice Hall, 2000
5Robins, S.: Organizational Behavior (11th Edition), Prentice Hall, 2004
6Senge, P.: The Fifth Discipline Fieldbook, Currency, 1994