EREJ9E

Základy řízení - VSRR KS Klatovy

KRGarant předmětu: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obecná ekonomie I. a II., Základy psychologie a sociologie,
Popis, cíl a formy výuky:Osvojení si zásad řídící práce manažera z hlediska efektivního vedení pracovních týmů a podnikatelských subjektů. Základní formou výuky jsou přednášky a cvičení, doplněné případovými studiemi, vzorovými příklady a samostatným zpracováním semestrální práce.

Kmenová literatura

1Hammer,M., Champy,J.: Reeingineering – radikální proměna firmy. Management Press, Praha 1993
2Hron,J.: Teorie řízení. ČZU Praha, 1996
3Koontz,H., Weihrich,H.: Management. Victoria Publishing, Ptaha 1993
4Khelerová,V.: Komunikační dovednosti manažera. Grada, Praha 1995
5Lewis,D.: Tajná řeč těla. Victoria Publishing, Praha 1993
6Peter F. Drucker: Řízení v době velkých změn. Management Press, Praha 1998
7Palán, J.F., Kotvová, H.: Management organizační změny. ČZU Praha, 1998
8Synek,M.: Ekonomika řízení podniku. VŠE Praha, 1996,
9Pražská,L. a kol.: Řízení obchodních firem. VŠE, Praha 1993
10Šuleř,O.: Manažerské techniky. Rubico, Olomouc, 1995
11Wisniewski,M.: Metody manažerského rozhodování. Grada, Praha 1996
12Zadražilová,D., Khelerová,V.: Management obchodní firmy. Grada, Praha 1994

Doporučená Literatura

1Hammer,M., Champy,J.: Reeingineering – radikální proměna firmy. Management Press, Praha 1993
2Hron,J.: Teorie řízení. ČZU Praha, 1996
3Koontz,H., Weihrich,H.: Management. Victoria Publishing, Ptaha 1993
4Khelerová,V.: Komunikační dovednosti manažera. Grada, Praha 1995
5Lewis,D.: Tajná řeč těla. Victoria Publishing, Praha 1993
6Peter F. Drucker: Řízení v době velkých změn. Management Press, Praha 1998
7Palán, J.F., Kotvová, H.: Management organizační změny. ČZU Praha, 1998
8Synek,M.: Ekonomika řízení podniku. VŠE Praha, 1996,
9Pražská,L. a kol.: Řízení obchodních firem. VŠE, Praha 1993
10Šuleř,O.: Manažerské techniky. Rubico, Olomouc, 1995
11Wisniewski,M.: Metody manažerského rozhodování. Grada, Praha 1996
12Zadražilová,D., Khelerová,V.: Management obchodní firmy. Grada, Praha 1994