ERT80E

Management a marketing TF KS

KRGarant předmětu: Ing. Václav Kala, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomika, Právní základy podnikání
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je vytvoření pojmové základny v oboru řízení podniku a základních poznatků ke zvládnutí manažerský dovednosti v řízení a rozvoji podniku a podnikání. Výuka je založena na využití a rozvoji znalostí z navazujících předmětů formou přednášek, seminářů a cvičení na případech z praxe.

Kmenová literatura

1Hron, J., Tichá,I. : Strategické řízení, ČZU, Praha 2002
2Horalíková,M.: Personální řízení, PEF ČZU, Praha 1995
3Horáková ,H.: Strategický marketing, Grada, Publishing, Praha 2003.
4Koontz,H., Weihrich,H.: Management. Victoria Publishing, Praha 1993
5Kotler, P., Amstrong, G.: Marketing. SPN, Bratislava 1992
6Meffert,H.: Marketigové řízení, Grada Publishing 1996
7Truneček,J.: Management podniku, Skripta VŠE, Praha 1995
8Kuhn,R.L. (editor): Frontiers in Creative and Innovative Management, Ballinger, Boston 1985
9Kotrbová, H.: Mezinárodní Marketig, VŠE, Praha 1992
10Mahin, W.,P.: Business to business marketing 1 edition Allyn and Bacon, Boston 1991
11Nakonečný,M.: Motivace pracovního jednání a jeho řízení. Mangement Press, Praha 1992.
12Nash,E.: Direct marketing. Computer Press, Brno 2003
13Pfeifer,L. Umlaufová,M. Firemní kultura, Grada, Praha 1993
14Porter,M.: Konkurenční strategie. Victoria Publishing,a.s. Praha 1993
15Sedláčková, H.: Strategická analýza, C. H. Beck, Praha 2000

Doporučená Literatura

1Bureš, I.: Finanční řízení mareketingových projektů, Mnagement Press,Praha 1994.
2David A.Aaker: Brand building. Computer Press, Brno 2003
3Fotr J.,: Jak sestavit optimální podnikatelský projekt. Eurovia, 1990.
4Foret, M. : Marketingová komunikace. Computer Press, Brno 2003
5Hisrisch,R.D., Peters.M.P.: Založení a řízení nového podniku, Victoria publishing, Praha 1996
6Horáková,I.: Marketing v současné světové praxi. Grada, Praha 1992
7Janečková,L.,Vašíková,M.: Marketing služeb. Publishing, Praha 2003.