EREL3E

Řízení administrativních procesů VSRR KS Cheb Bc.

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:nejsou
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty s normativní úpravou písemností a zásadami jejich stylizace, oběhem písemností v organizaci, práci s nimi a archiviváním. Základní formou výuky jsou přednášky a semináře spojené se zpracováním písemností pro obchodní a úřední styk.

Kmenová literatura

1ČSN 01 6910 (2002)
2Krninská, R.: Technika administrativního a bankovního styku, JU, České Budějovice, 2002
3Krninská, R.: Vztahy podnikatelské sféry k státu, JU, České Budějovice, 2002
4Kříž, J., Zuzák, R.: Administrativní technika, PEF ČZU, 2004
5Seidler, M.: Jak nakládat s písemnostmi. Montanex 1995

Doporučená Literatura

1ČSN ISO 11 80 (979721), ČSN EN 28601 (97 8601), ČSN ISO 2145 (01 0184), ČSN ISO 690, 690-2
2Kuldová, O.: Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. Fortuna 2001
3Šedý, R.: Úspěšné vzorové dopisy. Verlag Dashöfer 1995
4Typový skartační rejstřík pro podniky. Metodické instrukce a návody AS MV ČR, 1992
5Zuzák a kol.: Moderní sekretářská praxe. Verlag Dashöfer 1998